[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>> โดย ครู กศน.ดอทคอม

 ตัวอย่างข้อสอบ แนวข้อสอบ กพ ภาค ก สำนักงาน กพ ปี 2556 ชุดที่ 1 

คู่มือเตรียมสอบ กพ,คู่มือเตรียมสอบภาค ก กพ,แนวข้อสอบ กพ,ข้อสอบ กพ,คู่มือสอบ สำนักงาน กพ,ข้อสอบภาค ก กพ,แนวข้อสอบภาค ก กพ,ข้อสอบ กพ วุฒิ ป.ตรี 56,ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป,แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป,แนวข้อสอบภาค ก กพ,ข้อสอบ กพ ภาค ก,ข้อสอบ กพ 2556 พร้อมเฉลย,ข้อสอบ ก พ พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบ ก พ แจกฟรี,แนวข้อสอบ ก พ 2556

1. หมูกับไก่  ถ้านับขาหมูมากกว่าขาไก่ อยู่ 8 ขา  แต่ถ้านับหัวไก่มากกว่าหัวหมู อยู่ 8 หัว  อยากทราบว่ามีหมูกี่ตัว
 
1)    10               2)    12
3)    14               4)    16
 
วิธีทำ เขียนสมการ  หัว  กับ  สมการขา  ก่อน  จากนั้น  ใช้ตัวเลือกพิจารณาแทนค่าหาคำตอบ
หัว  ;   1 ไก่   -  1 หมู =   8
ขา  ; 4 หมู  -  2 ไก่  =    8
พิจารณา( สมการหัว  = จำนวนตัว )   ตัวเลือก ไก่- หมู = 8
1) 18 - 10 = 8
2) 20 - 12 = 8
3) 22 - 14 = 8
4) 24 - 16 = 8
จากตัวเลือก ที่  2  นำมาแทนในสมการ  ขา  จะได้
ขา  ; 4 (12)  -  2 (20) =    8
ขา  ;    48    -     40  =    8
ขา  ;     8  =    8 ( ค่าทางซ้าย   =   ค่าทางขวา )
ดังนั้น มีหมู 12 ตัว
 
2. ชวด : เถาะ >  ?  :  ?
 
ก. มกราคม : มีนาคม        ข. เมษายน : มิถุนายน
ค. มะเมีย : มะแม            ง. จันทร์ : พุธ
 
ตอบ  ค. มะเมีย : มะแม
แนวคิด  ชวด และ เถาะ เป็นปีนนักษัตรเหมือนกัน
เช่นเดียวกับ มะเมีย และมะแม
 
3. ราก : ยอด  >  ?  :  ?
ก. เล็บ : ขนตา               ข. กันชน : ล้อ
ค. เสาเข็ม : หลังคา        ง. เท้า : ผม 
 
ตอบ  ค. เสาเข็ม : หลังคา
แนวคิด  รากอยู่ใต้พื้นดิน ส่วนยอดอยู่บนพื้นดิน
เช่นเดียวกับ เสาเข็มอยู่ใต้พื้นดิน และหลังคาอยู่บนพื้นดิน
 
4. นก : เสือ     >    ?  :  ?
ก. กบ : เขียด                     ข. งู : จงอาง
ค. ไก่ : สิงโต                     ง. พญาอินทรีย์ : ปลา 
 
ตอบ ค. ไก่ : สิงโต
แนวคิด นกเป็นสัตว์ปีกเช่นเดียวกับไก่
ส่วนเสือเป็นสัตว์บกเช่นเดียวกับสิงโต
 
5. จมูก : คน      >     ?  :  ?
ก. หนวด : กุ้ง                    ข. ผิวหนัง : แมว
ค. ครีบ : ปลา                     ง. เหงือก : ปลา
 
ตอบ  ง. เหงือก : ปลา
แนวคิด คนมีจมูกไว้หายใจ
 
6. มรณภาพ : มลพิษ    >    ?  :  ?
 
ก. พราหมณ์ : พลกาย                ข. พลขับ : พลโลก
ค. ภาวนา : มรณกรรม                 ง. มหาตมะ : พัฒนา
 
ตอบ  ง. มหาตมะ : พัฒนา
แนวคิด มรณภาพ มีอักษร 6 ตัว เช่นเดียวกับ มหาตมะ
ส่วน มลพิษ มีอักษร 4 ตัว เช่นเดียวกับ พัฒนา
 
7. ข้อความต่อไปนี้ควรจัดเรียงลำดับตามข้อใดจึงจะได้ความสมบูรณ์
 
(1) ดอกแตงโมอ่อนรวมกับผักอื่นๆ นำมาแกงเลียง
(2) ยอดแตงโมอ่อนคนมักเก็บมาต้มกับกะทิจิ้มน้ำพริกกิน
(3) ผลอ่อนเขาก็เอามาแกงส้มใช้เนื้อทั้งเมล็ดอร่อยมาก
(4) ผลแก่นั้นใช้รับประทาน  เนื้อหวานเย็น  ชุ่มคอชื่นใจดี
1.  (1) – (2) – (3) – (4)
2.  (1) – (3) – (4) – (2)
3.  (2) – (1) – (3) – (4)
4.  (2) – (3) – (4) – (1)
 
8. ข้อใดเรียงลำดับข้อความได้เหมาะสม
(1)  ดังหลักฐานภาพแกะสลักบนแผ่นหินที่ปราสาทนครธมกัมพูชา
(2)  การนำวัวควายมาใช้แรงงานเกิดขึ้นไม่น้อยกว่าห้าพันปีมาแล้ว
(3)  หากไม่มีวัวควายมาลากไถ  ก็คงจะไม่มีใครคิดถึงการใช้แรงงานอื่นๆ
(4)  การใช้แรงงานวัวควายจึงเป็นจุดเปลี่ยนของพัฒนาการด้านแรงงาน
1.  (4) – (3) – (2) – (1)
2.  (1) – (2) – (4) – (3)
3.  (2) – (1) – (3) – (4)
4.  (3) – (2) – (1) – (4)
 
9. ข้อใดเรียงลำดับข้อความได้เหมาะสม
(1) ผู้ป่วยเป็นต้อหินจะมีอาการตามัว  สูญเสียลานสายตา
(2) การรักษาต้อหินอาจใช้ยาหยอดตาและยารับประทาน
(3) ต้อหินเกิดจากความดันในสายตาเพิ่มสูงขึ้นจนทำลายประสาทตา
(4) ถ้าเป็นต้อหินชนิดรุนแรงจะปวดตา  ปวดศีรษะมากและคลื่นไส้อาเจียน
(5) ผู้ที่เป็นต้อหินบางรายอาจจำเป็นต้องรักษาโดยแสงเลเซอร์หรือโดยการผ่าตัด
1.  (3) – (1) – (2) – (4) – (5)
2.  (1) – (2) – (5) – (3) – (4)
3.  (3) – (1) – (4) – (2) – (5)
4.  (1) – (3) – (4) – (2) – (5)
 
10. ข้อใดเรียงลำดับข้อความได้เหมาะสม
(1) อินเดียมีสิ่งมหัศจรรย์ถึงสองสิ่งคือปราสาททัชมาฮาลและมหาตมะคานธี
(2) บางคนบอกว่าอินเดียมิได้มีสิ่งมหัศจรรย์อย่างเดียวเท่านั้น
(3) ทั้งสองสิ่งนี้นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกตามที่เขาว่าจริงๆ
(4) อินเดียมีสิ่งมหัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่งคือปราสาททัชมาฮาล
1.  (4) – (2) – (1) – (3)
2.  (2) – (1) – (3) – (4)
3.  (3) – (1) – (4) – (2)
4.  (1) – (3) – (2) – (4)    
 
11. นอกจากการเจรจาระหว่างรัฐทั้งสองรัฐ  ซึ่งเป็นการติดต่อระหว่างรัฐเป็นส่วนใหญ่แล้วการติดต่อกันแบบหลายฝ่ายพร้อมกันก็มีมากขึ้น  ในรูปแบบของการประชุมนานาชาติเพื่อตกลงกัน  ในปัญหาเฉพาะอย่าง
ข้อความนี้ตีความอย่างไร
ก. ปัจจุบันการติดต่อระหว่างรัฐมีมากขึ้น
ข. การเจรจาแบบหลายฝ่ายนั้นปัญหาต้องเกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย
ค. การแก้ปัญหาโดยการเจรจาแบบหลายฝ่ายได้รับความนิยมมากขึ้น
ง. วัตถุประสงค์ของการเจรจาแบบรับแบบหลายฝ่ายต่างกัน
 
12. ความสับสนหรือไม่เข้าใจความหมายของคำ  ทำให้เลือกใช้คำผิดความหมายสื่อกันไม่เข้าใจ  เช่นคำว่าประชากร  ประชาชน  ประชาคม  แม้จะมีความใกล้เคียงกันแต่หากใช้ผิดที่ก็ผิดความ
ข้อความข้างต้นสรุปได้อย่างไร
ก. คำว่าประชากร  ประชาชน  ประชาคม  มีความหมายเหมือนกัน
ข. คำที่มีความหมายเหมือนกันมักทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจความหมายไม่ตรงกัน
ค. การใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันต้องใช้ในที่เดียวกัน  จึงไม่สับสน
ง. การใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันหากไม่เข้าใจความหมายของคำทำให้สื่อกันไม่เข้าใจ
 
13. การเก็บภาษีอากรนั้นเป็นมาตรการสำคัญของรัฐบาลในการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของคนจนและคนรวย
ข้อความนี้ตีความว่าอย่างไร
ก. ความเหลื่อมล้ำของคนจนและคนรวยสามารถขจัดได้ด้วยวิธีการเก็บภาษีอากร
ข. มาตรการสำคัญที่สุดของการเก็บภาษีอากรคือลดช่องว่างของฐานะในชนชั้นที่แตกต่างกัน
ค. การลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนและคนรวยเป็นมาตรการสำคัญของรัฐบาล
ง. การเก็บภาษีอากรช่วยให้ช่องว่างระหว่างชนชั้นที่ต่างกันลดน้อยลง
 
14. “มันเป็นคืนวันเพ็ญเดือนหงายพระจันทร์เต็มดวง” ข้อความนี้ใช้คำอย่างไร
ก. ฟุ่มเฟือย                      ข. ไม่ถูกต้อง
ค. ไม่เหมาะสม                 ง. ไม่สละสลวย
 
ตอบ  ก. ฟุ่มเฟือย
การใช้คำฟุ่มเฟือยหรือการใช้คำที่ไม่จำเป็นจะทำให้คำโดยรวมไม่มีน้ำหนักและข้อความก็จะขาดความหนักแน่น  
เพราะคำฟุ่มเฟือยเป็นคำที่ไม่มีความหมายอะไรแม้ตัดออกไปก็ไม่ได้ทำให้ความหมายของข้อความนั้นเปลี่ยนแปลงไป  แต่กลับดูรุงรังยิงขึ้น  ซึ่งข้อความในข้อนี้นั้น  คำว่า  “คืนวันเพ็ญ”  มีความหมายชัดเจนอยู่แล้วว่า  เป็นคืนเดือนหงายที่มีพระจันทร์เต็มดวงดังนั้นจึงควรใช้เพียง  “มันเป็นคืนวันเพ็ญ”
 
15. คำทับศัพท์ตามข้อใดที่อาจใช้ในการเขียนได้
 
ก. โรเนียว                   ข. โอเค
ค. โควตา                    ง. ทุกข้อ
 
ตอบ ค. โควตา
คำทับศัพท์  คือ  คำภาษาต่างประเทศที่นำมาใช้ในภาษาไทยโดยการถ่ายเสียงและถอดอักษรให้ใกล้เคียงกับภาษาเดิม  แต่เป็นไปตามหลักการเขียนภาษาไทยเช่น  
โควตา  โอลิมปิก  รีสอร์ต  ฯลฯ  แต่คำทับศัพท์บางคำก็ควรใช้เฉพาะในภาษาพูดเท่านั้นไม่ควรนำมาใช้ในภาษาเขียน  เพราะเป็นคำที่มีคำแปลในภาษาไทย  เช่น  โอเค  โรเนียว  ฯลฯ  ก็ควรใช้ว่า  ตกลง  อัดสำเนา  เป็นต้น
 
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก 
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก ระดับ 3 วุฒิ ป.โท สำนักงาน ก.พ. ราคา 249 บาท 
จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ผู้เข้าชม : 27993 ครั้ง


www.krookorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]


 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]


 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]


 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 5086 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3155 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3330 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 8466 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3111 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3058 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3004 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3357 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3680 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 3280 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 12355 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 7086 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 7913 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 14904 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9164 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 12100 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8723 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7737 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10486 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 12680 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 3701 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3174 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3310 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3106 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3032 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3068 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3048 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3023 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2657 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2685 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krookorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557