[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>> โดย ครู กศน.ดอทคอม

 556 พร้อมเฉลย,ข้อสอบ ก พ พร้อม เฉลย,แนว ข้อสอบ ก พ ฟรี,ข้อสอบ กพ 2556,ข้อสอบ กพ 2555,แนวข้อสอบ กพ 56 เฉลย

ตัวอย่างข้อสอบ แนวข้อสอบ ภาค ก สำนักงาน กพ ข้อสอบเก่า กพ ปี 2556 ชุดที่ 5

แนวข้อสอบ กพ ระดับ 3,กพ,แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป,แนวข้อสอบ กพ ความรู้ความสามารถทั่วไป,สอบ กพ,ข้อสอบภาค ก พร้อม เฉลย,แนวข้อสอบ ภาค ก ของ ก พ,ข้อสอบภาค ก อนุกรม,ข้อสอบ กพ 
ข้อ 1 ถึง ข้อ 7 จงหาจำนวนเลขที่จะเติมในช่องว่างเพื่อให้เข้าอันดับกับชุดของตัวเลขที่กำหนดให้
1.   1       3        5        7  …            
ก. 9              ข. 10            ค. 11            ง. 12
 
เฉลยข้อ ก.  แนวคิด เลขที่โจทย์กำหนดให้จะเพิ่มขึ้นที่ละ 2
จาก  1  3   คือ 3-1 =2 , 3  5  คือ  5-3 = 2  5  7  คือ  7-5 = 2                                                      
7...     ตัวต่อไป คือ  9-7 = 2   ดังนั้น ตัวต่อไป เป็น 9                    
                                                                
2.   3       5        8       12  ...
ก. 15           ข. 16           ค. 17          ง. 18
 
เฉลยข้อ ค. แนวคิด  เลขที่โจทย์กำหนดให้จะเพิ่มขึ้นเป็นชุดตามลำดับดังนี้ 
จาก 3  5  เพิ่ม  2 , 5  8  เพิ่ม 3 , 8  12  เพิ่ม 4 
ดังนั้น  จาก 12 ต้องเพิ่ม 5 คือ 12+5=17
 
3.  17    13     10       8  … 
ก.  4            ข.  5             ค.  6           ง.  7
 
เฉลยข้อ ง.  แนวคิด     เลขที่โจทย์กำหนดให้จะลดเป็นชุดตามลำดับดังนี้ 
จาก 17   13  ลด  4 , 13  10 ลด  3 ,  10  8  ลด 2 
ดังนั้น จาก 8  ต้องลด 1 คือ 8-1 = 7 
 
4. 1      3       7       15   ….
ก. 28         ข. 31           ค. 34        ง. 39
 
เฉลยข้อ ข.  แนวคิด  เลขที่โจทย์กำหนดให้จะเพิ่มขึ้นตามลำดับดังนี้
จาก 1   3  เพิ่ม  2  , 3   7  เพิ่ม  4 ,  7   15  เพิ่ม 8                                                   
ดังนั้น จาก 15    .....เพิ่ม  16  (2 ,  4 ,  8 ,  16) ตัวต่อจาก 15 คือ 15+16=31
 
5. 75     66      57      48   ….
ก. 39        ข. 28          ค. 26        ง.16
 
เฉลยข้อ ก.  แนวคิด  เลขที่โจทย์กำหนดให้หลักหน่วยจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 คือ 5  6  7  8
ดังนั้นตัวต่อไป คือ 9  หลักสิบลดลงทีละ 1 คือ 7  6  5  4 
ดังนั้นตัวต่อไปคือ 3 จะได้เลขที่ต้องการคือ  39
 
6. 98      77      56      35   … 
ก. 23           ข. 21             ค. 19           ง. 14
 
เฉลยข้อ ง.  แนวคิด   เลขที่โจทย์กำหนดให้โดยมีเงื่อนไขดังนี้                                                                       
หลักสิบลดลงทีละ 2  จาก  9   7   5   3....1                                                              
หลักหน่วยลดทีละ 1 จาก  8   7   6   5....4  
ดังนั้นเลขที่ถัดจาก 35  คือ 14                          
                                                                             
7. 14      17       23       32   ...
ก. 42          ข. 43            ค. 44          ง. 45
 
เฉลยข้อ ค.  แนวคิด  เลขที่โจทย์กำหนดให้เพิ่มขึ้นตามลำดับดังนี้ 
จาก  14    17   เพิ่มขึ้น  3  
จาก  17    23   เพิ่มขึ้น  6 
จาก  23    32   เพิ่มขึ้น  9
จาก  32    ....   เพิ่มขึ้น  12  ดังนั้น  32+12=44           
 
8.  กาแฟดำ  :   โอเลี้ยง →  ชาร้อน  :  ?                                                                                            
ก.ชาขม        ข. ชาเย็น        ค. ชาดำเย็น               ง. ชาใส่น้ำร้อน            จ. น้ำแข็งใส่ชา      
                                  
เฉลย ข้อ ข. แนวคิด  กาแฟดำ (โอยัวะ )  ถ้าใส่น้ำแข็งลงไปกลายเป็นโอเลี้ยง เช่นเดียวกับชาร้อน(ชาใส่นม) ถ้าใส่น้ำแข็งลงไปก็จะเป็นชาเย็น                 
                                                                                                                                                               
9. แม่น้ำ  :  ลำคลอง  → ต้นไม้  :  ?                                                                                                
ก. ใบ         ข. ผล              ค. ราก                 ง. กิ่งก้าน                  จ. ดอกตูม      
                                                 
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด  ลำคลองแยกจากแม่น้ำ เช่นเดียวกิ่งก้านแยกจากแม่น้ำ        
                                                                
10.  ยุง  :  กัด → แมลงป่อง   :  ?                                                                                                       
ก. จี้             ข. ขบ            ค. กัด               ง. ต่อย                จ. เหล็กใน
 
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด  ยุงใช้กัด เช่นเดียวกับแมลงป่องใช้ต่อย(ด้วยเหล็กใน)        
 
ผู้เข้าชม : 42732 ครั้ง


www.krookorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]


 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]


 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]


 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 5332 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3363 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3549 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 9141 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3273 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3221 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3195 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3571 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3913 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 3549 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 12602 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 7411 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 8162 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 15047 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9309 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 12277 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8858 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7891 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10615 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 12878 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 3842 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3345 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3462 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3273 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3183 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3216 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3240 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3179 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2795 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2846 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krookorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557