[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

 แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563รายละเอียดข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW  
       ด้านที่ 1.1 การพัฒนาอัตราข้าราชการครู กศน. 
       ด้านที่ 1.2 การพัฒนาครูและบุคลากร  
       ด้านที่ 2.1 เร่งยกระดับ กศน.ตําบล 928 แห่ง (อําเภอละ 1 แห่ง) เป็น กศน.ตําบล 5 ดี พรีเมี่ยม 
       ด้านที่ 2.2 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co – learning Space 
       ด้านที่ 2.3 พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จํานวน 103 แห่ง ให้เป็น Digital Literacy 
       ด้านที่ 2.4 ปรับปรุงรถการอ่านเคลื่อนที่ 
       ด้านที่ 3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. 
       ด้านที่ 3.2 จัดให้มีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์  
       ด้านที่ 3.3 เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. 
       ด้านที่ 4.1 – 4.3  
              เร่งจัดทําทําเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละตําบล
              - ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมชน
              - ประสานความร่วมมือกับเครือข่าย เพื่อขยายและพัฒนาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง
       ด้านที่ 5.1 – 5.3
              - เร่งจัดตั้งศูนย์ให้คําปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน.
              - ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้
              - ให้มีการใช้วิจัยอย่างง่ายเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม

       ด้านที่ 6.1 – 6.2
              - ให้เร่งประสานกับ สพฐ. เพื่อจัดทําทําเนียบข้อมูลโรงเรียนที่ยุบรวมหรือคาดว่าน่าจะถูกยุบรวม
              - ให้สํานักงาน กศน.จังหวัด ในจังหวัดที่มีโรงเรียนที่ถูกยุบรวมประสานขอใช้พื้นที่ เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย กศน.
 
ผู้เข้าชม : 7410 ครั้ง


www.krookorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]


 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]


 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]


 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 5332 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3363 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3549 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 9141 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3272 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3221 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3195 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3571 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3913 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 3549 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 12602 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 7411 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 8162 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 15047 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9309 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 12277 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8858 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7890 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10615 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 12878 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 3842 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3345 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3462 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3273 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3183 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3216 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3240 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3179 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2795 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2846 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krookorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557